top of page
Search

Jette maakt werk van rustigere wijken dankzij nieuw circulatieplan

Het circulatieplan voor de wijk Lecharlier is in werking getreden op dinsdag 6 september. De gefaseerde invoering komt er na een lang participatief traject dat de gemeente had opgestart in 2020 samen met de inwoners.

Het circulatieplan voor de wijk Lecharlier in Jette werd vanaf dinsdag 6 september 2022 op het terrein worden uitgevoerd.

Het nieuwe circulatieplan heeft volgende doelstellingen:

1. Eenvoudigere en veiligere kruispunten

2. De aanleg van toegankelijke pleintjes met bomen, in deze wijk met een tekort aan groene ruimte.

3. De verbetering van de frequentie van de MIVB-bus 14

4. Het beveiligen van voetgangers- en fietserspaden in een wijk met 4 scholen, een Atheneum en de grootste crèche van Jette.

5. Het verbeteren van de luchtkwaliteit en de rust in de wijk door vermindering van het doorgaand verkeer (met behoud van toegang tot alle straten voor gemotoriseerde bewoners).

Voor de opstelling van het circulatieplan heeft de gemeente samengewerkt met het bureau Tridee. Tussen maart 2020 en eind 2021 werden drie participatieve workshops georganiseerd. Deze workshops hebben de inwoners in staat gesteld mee te werken aan de diagnose, de vaststelling van de doelstellingen en tenslotte de definitie van de scenario's. De definitieve keuze, die door het college is gemaakt, is begin 2022 aan de inwoners voorgesteld.

Zoals aangegeven, zal het circulatieplan gefaseerd in werking treden (zie plan in bijlage).

Fase 1. Begon op 6 september 2022 via een tijdelijke inrichting met ludiek straatmeubilair, de plaatsing van een eerste modale filter op het Amnesty-plein en een tweede modale filter op het kruispunt Longtin/Moranville richting Lecharlier. Dankzij deze twee modale filters (die de doorgang van zachte vervoersmodi mogelijk maken en de doorgang van gemotoriseerd verkeer verhinderen) kan openbare ruimte worden teruggewonnen en dus meer plek voor ontmoeting en recreatiemogelijkheden.

Fase 2. Is voorzien voor de tweede helft van september 2022. Vanaf dan wordt de Paul de Mertenlaan eenrichting tussen de Jetseweg en de Jetselaan. De middenberm van de Jetselaan aan de overkant van deze laan wordt afgesloten om auto/tramconflicten te vermijden (dit wordt uitgevoerd door Brussel Mobiliteit).

Fase 3. Is voorzien voor oktober 2022. Er komt eenrichtingsverkeer op de Lecharlierlaan tussen de Odon Warlandlaan en de Levis Mirepoixlaan (behalve voor bussen en fietsen) door de MIVB.

Nathalie De Swaef en Bernard Van Nuffel, respectievelijk schepen van Mobiliteit en Stadsaanleg (Ecolo-Groen): "Het nieuwe verkeersplan Lecharlier is volledig in lijn met de filosofie van het Good Move-plan, met rustiger woonwijken die teruggegeven worden aan de bewoners en vooral aan de kinderen. De twee groene pleinen die in de wijk zullen worden aangelegd, zijn het symbool van deze wens om de inwoners van Jette elkaar in de openbare ruimte te laten ontmoeten. In het zuiden van de gemeente zijn meer groene ruimten nodig.”


Claire Vandevivere heeft duidelijk gesteld: "De ingevoerde maatregelen zullen over enkele maanden worden geëvalueerd en zo nodig aangepast aan de realiteit op het terrein. Dit verkeersplan gaat ook vooraf aan de volledige heraanleg van de Lecharlierstraat, die in 2024 zal plaatsvinden. "Het is de hoogste tijd", voegt de burgemeester eraan toe, "in dezelfde lijn, zullen voetpaden worden verbreedt, zal er een groot plateau voor de school gecreërt worden en zal de straat groener worden ten voordele van de leerlingen en de bewoners".


Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit: “Circulatieplannen zijn dé basis voor een gezellige en aantrekkelijke stad. Ze zorgen voor veiliger verkeer, meer bomen in de straten en voldoende ruimte voor de bewoners en ze houden het transitverkeer op de grote assen. Ik ben erg blij dat de invoering van autoluwe wijken geleidelijk aan het verkeer en de levenskwaliteit van alle Brusselaars verbetert.”Contact Nathalie De Swaef

Schepen voor stedelijke mobiliteit en luchtkwaliteit

0473 78 81 9214 views0 comments

Comments


bottom of page