top of page

Cultuur in Jette

De gemeente Jette groeit uit tot een culturele baken in Noord-West Brussel. In zalen of op straat, voor grote groepen of een specifiek publiek, steeds met de nadruk op kwaliteit. We blijven investeren in gevestigde waarden zoals Klassiek in de Abdij of het straatkunstenfestival Voenk, maar zetten ook in op nieuwe iniatieven. 

 

Voor de partners van het cultuurbeleidsplan (gemeentelijke cultuurdienst, GC Essegem en de bib) moet cultuur toegankelijk zijn voor iedereen, inzetten op talentontwikkeling, ontmoeting en verwondering mogelijk maken. Maar vanzelfsprekend werken Nederlandstalige en Franstalige cultuur ook samen, bvb voor het Artiestenparcours of Firm Artlab.

Met Firm Artlab creëerden we een gemeentelijke vzw die in een leegstaand gebouw atelierruimte biedt aan kunstenaars, maar ook een plek voor Jettenaren en verenigingen met goesting in cultuur. 

Een ander leegstaand gebouw biedt dan weer plek voor een aantal socio-culturele verenigingen onder de noemer CBO en dankzij de verenigende kracht van vzw Kwa, de organisatoren van Jam’in Jette. Het repaircafe, Velokanik, de lokale amnestygroep, … hebben op die manier een tijdelijke plek voor activiteiten.

Samen met studiebureaus bereiden we de renovatie van een aantal culturele gebouwen voor: muziekacademies, bibliotheken, het Centre Armillaire, de abdij, enz. Kwaliteitsvolle activiteiten verdienen immers een kwaliteitsvolle ruimte. Dankzij het duurzaam wijkcontract Magritte komen in de Esseghemwijktwee buurthuizen en een fietsherstelcafé.

Terug naar de hoofdpagina

Culture à Jette

La commune de Jette est en train de devenir un phare culturel au nord-ouest de Bruxelles. Dans des salles ou dans la rue, pour de grands groupes ou des publics spécifiques, en mettant toujours l'accent sur la qualité. Nous continuons à investir dans des valeurs établies telles que les Classiques à l'Abbaye ou Voenk, mais aussi dans de nouvelles initiatives. 

 

Avec Firm Artlab, nous avons créé une organisation municipale à but non lucratif qui offrait des ateliers aux artistes dans un bâtiment vide, mais aussi un lieu pour les personnes de Jetten et les associations qui s'intéressent à la culture. 

 

Un autre bâtiment vide offre un espace à un certain nombre d'associations socioculturelles sous le nom de CBO et grâce à la force unificatrice de vzw Kwa, les organisateurs de Jam'in Jette. Le repair cafe, Velokanik, le groupe local d'amnistie, etc. disposent ainsi d'un lieu temporaire pour leurs activités.

Des rénovations de nos infrastructures culturelles sont en cours ou programmées: académies de musique, bibliothèques, centre Armillaire, Abbaye,… Grâce au Contrat de quartier durable, deux maisons de quartiers et un repair-café vélo verront le jour dans le quartier Esseghem. 

Retour à la page principale

bottom of page