top of page
Search

Nieuwjaarsspeech - Voeux de nouvel an

Nog 9 maanden lang willen we keihard werken. Er zijn nog een hele reeks dossiers die we graag in schoonheid willen afronden of op de rails zetten.

 

Veilige grote buurtfietsenstallingen: nog deze winter openen de eerste 2, nl Stienon en St Vincent de Paul ism Lojega. Voor 2 andere dienen we een bouwvergunning in.

 

Réseau des voies lentes de Jette: dans deux semaines, le chantier de reconstruction des rampes et des escaliers entre l’avenue Liebrecht et le clos Jecta va débuter. Avec des escaliers munis de mains courantes et des rampes accessibles aux personnes à mobilité réduite.

 

Verkeersveiligheid: stad 30 maakt verschil, aan de gemeenten om ze te concretiseren door heraanleg van kruispunten en schoolomgevingen, vb buurt van Van Asbroeck en muziekacademie. Trots dat we deze lente als eerste Bxl gemeente het SAVE charter tekenen, van vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.

 

Touche finale du quartier du Miroir: le 16 février débute le chantier de réaménagement complet de la rue Léopold Ier entre la place du Miroir et le boulevard DSDN: larges trottoirs en granit assortis à la place et un vrai contresens cyclable protégé par des potelets sur cet ICR.

 

Openbaar vervoer: contrast met De Lijn. Fier op MIVB. Blij met een aantal toekomstige dossiers van BM en MIVB: terminus Brugmann (Van Gehuchten en De Greef), terminus tram 15 (Belgica, Hainaut), terminus bus 46, tram 51 langs DSDN en Woeste trams nieuwe generatie.

 

L’énorme et très discret chantier de l’école Poelbos se poursuit: inauguration à la rentrée des classes de l’extension de l’école avec 10 nouvelles classes, un réfectoire bico et un double gymnase, petit centre omnisports bis au nord de Jette.

 

We willen autodelen niet alleen uitbreiden maar ook inclusiever maken dankzij een aantal concrete acties. L’autopartage est une réponse aux problèmes de stationnement et il est important d’atteindre des groups cibles, comme les sénios, les familles monoparentales.

 

Retenez déjà la date du 6 juillet: nous inaugurerons le retour du tram 19 au Coeur de Jette après deux ans et demi de travaux: tout est renouvelé entre les places du Miroir et Cardinal Mercier, des égouts à l’éclairage public en passant par des trottoirs et des arrêts de tram 100% accessibles aux PMR.

 

We kozen de voetgangers-en fietsersbrug over de Toussaintstraat als beeld voor onze nieuwjaarswensen omwille van de symboliek van verbinding. Letterlijk, tussen 2 wijken van Jette en tussen Jette en Ganshoren. Figuurlijk, als een verbinding tussen het oude en het nieuwe jaar. Maar ook als verbinding tussen mensen. Het beeld illustreert onze wil om polarisatie te overstijgen, door ontmoeting en gesprek.

 

Ons Ecolo-Groen verhaal is een positief verhaal dat vertrekt van de maakbaarheid van de samenleving, dat het ecologische en het sociale verbindt, dat niemand achter laat. Maar we zijn er ons van bewust dat dat, in tijden van crisis, voor sommigen, een moeilijk verhaal is. Daarom willen we graag het gesprek aangaan. Wij laten niemand achter. Je kan sterk en veerkrachtig zijn en tegelijkertijd zacht en warm.


Wij willen afsluiten met jullie allen te bedanken. Voor jullie aanwezigheid vandaag of op andere activiteiten. Voor jullie engagement, voor jullie mails die soms getuigen van ongeduld maar altijd van liefde voor Jette, voor jullie concrete voorstellen, voor jullie steun.

 

Wij beiden als schepenen, onze Ecolo-Groen Jette groep, onze gemeenteraadsleden en OCMW raadsleden, onze strategische kandidaten voor de komende verkiezingen, wij willen nog heel veel doen in Jette, voor en met de Jettenaren. En dat kunnen we niet zonder jullie.15 views0 comments

Comments


bottom of page