top of page
school_1.5x.png

Extra schoolcapaciteit

Het Nederlandstalig onderwijs in Jette blijft groeien. Om een antwoord te bieden op het capaciteitsprobleem creëren we 190 extra plaatsen dankzij de nieuwbouw aan gemeentelijke basisschool Poelbos. De groei situeert zich vooral in het lager onderwijs, waardoor we de kinderen van de derde kleuterklas zekerheid kunnen geven op een plek in het eerste leerjaar. We verminderen dus de stress bij ouders, zowel bij het zoeken naar een plaats in de kleuterklas als bij de overgang van kleuter naar lagere school

Tegelijkertijd blijven we inzetten op kwaliteit. Met groene, echt ontspannende speelplaatsen bijvoorbeeld. Zoals op dit ogenblik in school Vande Borne. En met het werk van onze bredeschoolcoördinatoren die concreet werk maken van gelijke onderwijskansen en de link leggen tussen onderwijs en de buitenschoolse activiteiten. Met het project Taalprikkels, waarvoor we in volle Covid-periode een subsidieproject indienden, creëren we spelenderwijs oefenkansen voor kinderen van het Nederlandstalig onderwijs: in de bibliotheek, in het bos, bij een voorleesmoment of vertelmoment.

 

De muziekacademies, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige, bieden fantastische kwaliteit in een helaas ondermaatse  infrastructuur. Samen met de VGC werken aan een dossier om hierin verbetering te brengen.

 

In ons verkiezingsprogramma schreven we ook dat we werk wilden maken van immersieonderwijs. Dit punt blijft voor ons belangrijk. Het Covidvirus maakte de concretisering ervan echter onmogelijk. Onze leerkrachten moesten alles uit de kast halen om ervoor te zorgen dat geen enkele leerling uit de boot viel tijdens de periode van afstandsonderwijs. Bij het begin van het schooljaar 2021-2022 werden we dan weer, zoals alle scholen geconfronteerd met een nooit gezien leerkrachtentekort. De motivatie van onze schoolploegen blijft echter groot.

Terug naar de hoofdpagina

Ecoles et crèches

L'enseignement néerlandophone à Jette continue à se développer. Afin d'offrir une réponse au problème de capacité, nous créons 190 places supplémentaires grâce au nouveau bâtiment de l'école primaire municipale de Poelbos. La croissance concerne principalement l'enseignement primaire, ce qui signifie que nous pouvons garantir aux enfants de la troisième classe de maternelle une place en première année. 

 

Dans le même temps, nous continuons à nous concentrer sur la qualité. Avec, par exemple, des aires de jeux verdoyantes et véritablement relaxantes. Et avec le travail de nos coordinateurs 'brede school' qui concrétisent l'égalité des chances en matière d'éducation et font le lien entre l'éducation et les activités périscolaires. L'académie de musique, entre autres, où nous préparons un dossier pour une meilleure infrastructure.

 

Nous continuons à investir dans les écoles et les crèches: école New Poelbos et reconstruction de l’école Les Petits Ballons, deux nouvelles crèches en projet place J.-L. Thijs et rue Esseghem, verdurisation des cours de récré, etc. 

Retour à la page principale

bottom of page