top of page
Savoir faire

L’échange de savoirs, c’est d’abord le dialogue entre collège et citoyens: nos échevins sont en permanence à l’écoute des projets et des préoccupations des habitants. 

En matière de réaménagement de l’espace public, nous mettons un point d’honneur à concerter les projets communaux. Les habitants sont associés aux études de mobilité (Odon Warland, Lecharlier, Theodor, etc). 

Les projets participatifs Living Jette qui ont permis aux habitants de tester de nouveaux aménagements pour leur quartier (rd-pt du Pannenhuis, r. De Grijse, av. Odon Warland,…) seront progressivement mis en oeuvre. 

Le soutien aux associations et à leur savoir-faire s’est traduit à l’occasion de projets d’occupations temporaires, au rond-point Amnesty à l’été 2020 et à la gare de Jette à l’été 2021. Mais aussi avec l’atelier “Vélokanik” , qui permet à chacun d’apprendre à réparer son vélo. Le plan Air-Climat et le Plan Arbres en préparation comporteront aussi un large volet participatif.

De uitwisseling van kennis is in de eerste plaats een dialoog tussen het college en de burgers: onze wethouders luisteren voortdurend naar de projecten en bekommernissen van de inwoners. 

Retour à la page principale

Kennis delen

Uitwisseling van kennis en dialoog brengen mensen samen. De Nederlandstalige bibliotheek beschikt over een Erfgoedbank met foto’s van Jette in vroegere tijden, maar ook een zaden- en plantenbib. Het project Taalprikkels biedt anderstalige kinderen de kans hun Nederlands spelenderwijs te oefenen. Cyclolokal organiseerde met Velokanik een Do It Yourself atelier voor fietsreparatie. Vrijwilligers helpen mensen hun fiets te repareren. 

 

Een leegstaand gebouw werd met veel enthousiasme van socio-culturele organisaties en op initiatief van vzw Kwa (de organiatoren van Jam ‘in Jette) en met steun van de gemeente omgetoverd tot een tijdelijk plek waar engagement, goesting en kennis doorgegeven worden.

 

De uitwisseling van kennis is eveneens een dialoog tussen het college en de burgers: onze schepenen luisteren voortdurend naar de projecten en bekommernissen van de inwoners. 

 

Als het gaat om de herinrichting van de openbare ruimte, proberen wij de gemeentelijke projecten zo goed mogelijk toe te lichten. Bewoners zijn betrokken bij mobiliteitsstudies (Odon Warland, Lecharlier, Theodor, enz.). Het lucht- en klimaatplan en het in voorbereiding zijnde bomenplan zullen ook een inspraakcomponent bevatten.

De participatieve projecten van Living Jette, die de bewoners in staat hebben gesteld een heraanleg voor hun wijk te testen (Pannenhuisplein, Odon Warlandlaan, Amnesty enz.), zullen geleidelijk worden uitgevoerd. 

Met Quartier Cultuur en de projecten Zomer in Jette voorzagen we een klein budget voor speelstraten en animaties die ontmoeting tussen bewoners faciliteren.

Terug naar de hoofdpagina 

gras_1.5x.png
bottom of page