top of page
Projets futurs

Le programme de verdurisation des cours d’école se poursuivra pour protéger les élèves des épisodes de chaleur. Après les écoles Van Asbroeck déjà rénovées, les cours des écoles Brel, Clarté et Champ des Tournesols suivront dans les mois à venir. 

Création d’un Skate Park dans le parc de la Jeunesse. Après consultation des usagers du parc, un dossier a été introduit auprès de la Région. Cette infrastructure de 700 m2 permettra dès le plus jeune âge, de s’initier au skateboard, mais aussi à la trottinette, au roller, et au bmx. 

Les abords du cimetière de Jette et la rue Léon Theodor seront modernisés d’ici 2024, au bénéfice des utilisateurs des transports publics, de la verdurisation et de la qualité de l’air. L’attractivité commerciale de Jette sera renforcée. 

Deux contrats locaux de Mobilité (CLM) seront élaborés dans les 3 années à venir. En réduisant le trafic de transit, ils permettront à davantage de Jettoises et Jettois de faire le choix de la marche, du vélo et des transports publics pour leurs déplacements, notamment vers l’école et les commerces locaux. L’ambition est aussi d’offrir de meilleures conditions à ceux et celles qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer (Personnes à Mobilité Réduite, professionnels et indépendants, etc). 

Les plantes qui égayent les espaces publics poussent dans les serres municipales. Grâce à un chauffage à la biomasse, cela pourra bientôt se faire de manière écologique et moins coûteuse. 

Un pont pour cyclistes et piétons reliera les deux côtés de Riverendreef, au-dessus de la Toussaintstraat. 

 

Dans le cadre de la lutte contre les déchets, il y aura non seulement un parc à conteneurs mais aussi un centre de recyclage. Grâce à l'économie sociale, les meubles et les appareils électriques auront une seconde vie. 

 

Grâce au contrat de quartier durable Magritte, vous pouvez vous attendre à la construction d'un centre communautaire, d'un atelier de réparation de vélos, d'un terrain de jeu semi-public dans l'école Brel et d'un espace de réunion de qualité. 

Retour à la page principale

 

Toekomstige projecten

 

De vergroening van speelplaatsen zal meer leerlingen beschermen tegen hittegolven en een prettige speelplaats bieden waar ze het hoofd kunnen vrijmaken. Nadat de Van Asbroeck-scholen en binnenkort Vande Borne al gerenoveerd zijn, zullen de schoolpleinen van Brel, Clarté en Champ des Tournesols in de komende maanden volgen. 

 

Aanleg van een skatepark in het Jeugdpark. Na overleg met de gebruikers van het park werd een dossier ingediend bij het Gewest. Deze infrastructuur van 700 m2 zal mensen van alle leeftijden in staat stellen te leren skateboarden, maar ook een plek bieden voor steps, skeelers en bmx-fietsen. 

 

Het gebied rond het kerkhof van Jette en de Léon Theodorstraat zal tegen 2024  gemoderniseerd zijn, een goede zaak voor de gebruikers van het openbaar vervoer en de voetgangers, de vergroening en de luchtkwaliteit. De commerciële aantrekkelijkheid van Jette zal hierdoor versterken. 

 

In de komende drie jaar zullen twee lokale mobiliteitscontracten (LMC) worden opgesteld. Door het transitverkeer te verminderen en de buurten rustiger te maken, sporen we Jettenaren aan zich te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te bewegen, bvb naar school en de plaatselijke winkels. Dit is geen maatregel tegen de wagen. Het is de bedoeling dat wie echt een auto nodig heeft om zich te verplaatsen (personen met beperkte mobiliteit, vrije beroepen, zelfstandigen, ...)  dit zonder problemen kunnen.

 

Een brug voor fietsers en voetgangers zal beide kanten de Riverendreef met elkaar verbinden, over de Toussaintstraat. 

 

In de gemeentelijke serres groeien de planten die de openbare ruimte opfleuren. Dankzij een verwarming op biomassa gebeurt dit binnenkort milieuvriendelijker en goedkoper. Dankzij een bomenplan zullen we een beter zicht hebben op de toestand van de bomen in Jette en op de plaatsen waar extra bomen voor bescherming ten hitte en voor een aangenamer omgeving kunnen zorgen

In de strijd tegen afval, komt er niet alleen een containerpark maar ook een recyclage- en hergebruikcentrum. Dankzij sociale economie krijgen meubels en electrische apparaten een tweede leven. 

Dankzij het duurzaam wijkcontract Magritte kan u oa uitkijken naar de bouw van twee buurthuizen, een fietsrepaircafé, een half-openbare speelplaats in de Brelschool, een nieuw kinderdagverblijf en meer kwaliteitsvolle ontmoetingsruimte. 

 

Onze muziekacademies leveren zeer kwaliteitsvol werk dat door steeds meer leerlingen gesmaakt wordt. De infrastructuur is echter niet onvoldoende kwaliteitsvol. Een studiebureau werkt pistes uit om dit te verhelpen.

Terug naar de hoofdpagina

bottom of page