top of page
Search

Zaal van de Mensenrechten - Ingehuldigd met permanente tentoonstelling

Deze lente lanceerde de gemeente een kunstenaarsoproep in het kader van de mensenrechten. Er werden 7 kunstenaars geselecteerd wiens werken permanent tentoongesteld worden in de ‘Zaal van de Mensenrechten’, de nieuwe benaming voor de Raadzaal. De zaal wordt op 27 september feestelijk ingehuldigd.

In de Raadzaal op het Kardinaal Mercierplein vindt reeds decennialang de Jetse gemeenteraad plaats. Op voorstel van de lokale groep van Amnesty International, besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de Raadzaal om te dopen in ‘Mensenrechtenzaal’.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Deze nieuwe naam wordt ondersteund via een permanente tentoonstelling rond de mensenrechten. Hiervoor werden 7 kunstenaars geselecteerd, die in Jette wonen of een band hebben met onze gemeente. De expo bestaat uit uiteenlopende kunstvormen: Joan Cursach (sculptuur en tekening), Stefan Dooreman (foto), Stéphanie Hugo (foto), Laurence Rapaillerie (foto en fotomontage), Régine Bastin (maskers), Hugues Renier (geëmailleerde plaat) en Larissa Viane (tekening). Elk kunstwerk heeft een link met een artikel uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Gemeentelijke visie

De nieuwe benaming van de Raadzaal vormt een nieuwe stap in het kader van de gemeentelijke visie rond gelijke rechten. In de praktijk vertaalde de Jetse filosofie zich reeds in de adoptie van 3 personen in gevaar, via Amnesty International, in schrijfmarathons, in sensibiliseringsacties en in verschillende fresco’s in de openbare ruimte.

De permanente tentoonstelling in de Zaal van de Mensenrechten kan bezocht worden tijdens de Gemeenteraad of specifieke activiteiten zoals het Artiestenparcours.


Inhuldiging Zaal van de Mensenrechten Maandag 27 september 2021 om 19.30u Raadhuis -

Kardinaal Mercierplein 1 – 1090 Jette

23 views0 comments

Comments


bottom of page