top of page
Search

Nieuw schooljaar in Jette, nieuwe middelen om schoolomgevingen, kruispunten en voetpaden veiliger

Het Brussels Gewest heeft een subsidie van 945.978 euro toegekend aan de gemeente Jette om de verkeersveiligheid te verbeteren. Acht geselecteerde projecten zullen het mogelijk maken oversteekplaatsen te beveiligen, de Stad Zone 30 uit te voeren en 4 schoolomgevingen te beveiligen. Tegelijk wordt de gemeente beter toegankelijk en groener. De overeenkomst is gisteren door de gemeenteraad goedgekeurd.

De 4 geselecteerde projecten voor verkeersveiligheid rond scholen hebben als doel:

- Veiliger maken van de omgeving van de scholen Sacré-Coeur en Heilige Hart, door de trottoirs te verbreden, de oversteekplaatsen veiliger te maken en de snelheid te controleren, Heilige Haartlaan.

- De omgeving van de school van Dieleghem veiliger maken op het kruispunt Bonaventure/Decrée door de trottoirs te verbreden, de oversteekplaatsen veiliger te maken en de snelheid te controleren.

- Inrichting van een schoolstraat door het creëren van een woonerf en het plaatsen van een verwijderbare barrière, Schapenweg (Prés Verts school)

- Beveiliging van een oversteekplaats en snelheidscontrole in de omgeving van de school Jacques Brel, Esseghemstraat.

- Op het kruispunt van de Wemmelsesteenweg met de Sint-Pieterskerkstraat en de Rivierendreef zal een plateau worden aangelegd om de bocht van 90° veiliger te maken voor fietsers en automobilisten.

- Het kruispunt Volral/Broekaert zal volledig worden afgevlakt om het voetgangersverkeer te vergemakkelijken. Het gebied zal ook groener worden gemaakt.

- Het kruispunt Huybreghts/rue du Saule krijgt een veiliger oversteekplaats voor voetgangers door verbreding van de trottoirbanden.

- Het kruispunt Huybreghts/Biernauxstraat krijgt een veiliger oversteekplaats voor voetgangers. Er zal een pleintje worden aangelegd om de winkels onder de aandacht te brengen en mensen de gelegenheid te geven te blijven. De wijk zal ook groener worden ingericht.

Deze laatste twee projecten zullen dit najaar van start gaan. Zij zullen op maandag 19 september 's avonds in het Atelier 34zéro aan de bewoners worden voorgesteld.

Nathalie De Swaef en Bernard Van Nuffel, respectievelijk schepen van Mobiliteit en Stadsaanleg (Ecolo-Groen): "De uitvoering van de stad 30 betekent dat we de wegen moeten aanpassen. Deze 8 interventies zullen over de komende 2 jaar worden gespreid. Zij zullen met name de openbare ruimte in de omgeving van de scholen in Jette veiliger maken en het niet-gemotoriseerd verkeer naar school bevorderen”.


De subsidie werd aan de gemeente Jette toegekend op voorstel van de gewestelijke minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). Zij heeft van de stad 30 en de verkeersveiligheid een van de belangrijkste doelstellingen van haar legislatuur gemaakt. De gemeente Jette heeft van alle Brusselse gemeenten het grootste bedrag gekregen, een teken van haar ambitie en de kwaliteit van haar projecten.

Contact Nathalie De Swaef

Schepen voor stedelijke mobiliteit en luchtkwaliteit

0473 78 81 928 views0 comments

Comments


bottom of page