top of page
Search

Jette krijgt nieuwbouw voor kleuters Van Asbroeckschool en Nederlandstalige academie

Jette krijgt nieuwbouw voor kleuters Van Asbroeckschool en Nederlandstalige academie


De gemeente Jette, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid werken samen aan nieuwe gebouwen voor de kleuters en de leerlingen van de Nederlandstalige academie voor Muziek-Woord-Dans op de campus Van Asbroeck.


“Met dit infrastructuurdossier zet de VGC grote projecten in de steigers waarmee tegemoetgekomen wordt aan noden van het regulier onderwijs en het Deeltijds Kunstonderwijs”, zegt minister Sven Gatz. “Zo komt er een vernieuwde kleuterafdeling en investeren we op dezelfde schoolsite in bijkomende infrastructuur voor het deeltijds kunstenonderwijs (DKO), waarmee we het DKO-infrastructuurplan actualiseren dat ik nog als Vlaams minister in 2018 mee heb opgesteld.”


De gemeente Jette stapt mee in deze dubbele doelstelling: een nieuwbouw voor het kleuteronderwijs van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool Van Asbroeck en voor de academie Muziek-Woord-Dans, in de Wilgstraat in Jette. Bovendien wil de gemeente in een tweede fase ook voorzien in een refter die zowel door het Nederlandstalig als het Franstalig onderwijs op de site zal worden gebruikt.

De gemeente zal de nieuwe infrastructuur, buiten de lesuren van de academie, prioritair openstellen voor andere Nederlandstalige scholen en organisaties.


“Samen met Sven Gatz en de gemeente Jette zetten we vandaag een nieuwe stap in de realisatie van ons gezamenlijk infrastructuurplan DKO 2021-2025. De Nederlandstalige academie van Jette barst uit haar voegen. De voorbije 10 jaren nam het leerlingenaantal toe van 338 tot 770 in schooljaar 2020-2021. Een duurzame en toekomstbestendige infrastructuur is dus hoognodig om al deze jonge en minder jonge talenten te koesteren”, stelt Vlaams Brusselminister Benjamin Dalle. “Met hun engagement om deze ook te delen met het Nederlandstalige netwerk zorgen ze bovendien voor maximale benutting en bijkomende ontmoetingsplekken in onze hoofdstad.”


De totale geraamde kostprijs voor de infrastructuurwerken bedraagt 5 miljoen euro. De Vlaamse Gemeenschap en de VGC voorzien samen in een subsidie van 3,9 miljoen euro. De gemeente Jette past de rest bij. De gemeente voerde reeds een eerste planningsonderzoek uit en start nu met de concrete realisatie. De partners in dit project voorzien hopen dat de schoolgebouwen eind 2025 klaar zijn.


Schepen van Nederlandstalig Onderwijs en Cultuur Nathalie De Swaef is erg blij met de geplande infrastructuur: "Onze Jetse muziekacademie staat voor kwaliteitsvol onderwijs en telt elk jaar meer gemotiveerde leerlingen. De bestaande infrastructuur beantwoordt echter niet aan de noden en daarom ben ik erg blij met deze nieuwbouw, die tot stand komt dankzij de samenwerking met de VGC en de Vlaamse gemeenschap. Het nieuwe gebouw zal een inspirerende leer- en werkomgeving vormen voor de leerlingen en de leerkrachten. Extra pluspunt: we stellen een deel van het gebouw ook open voor de buurt. In één beweging zal het oude kleuterpaviljoen van school Van Asbroeck plaats maken voor een kwalitatieve en energievriendelijke nieuwbouw."


Ook Joris Poschet, schepen van Nederlandstalig Onderwijs en Cultuur van 2022 tot 2024 is tevreden: “Deze grote investering helpt het Nederlandstalig aanbod voor onze ketjes verder uit te bouwen. De gloednieuwe academie en kleuterschool geven Jette nog meer aantrekkingskracht en helpen onze gezinnen in Brussel te blijven wonen.”


Tenslotte is de burgemeester van Jette, Claire Vandevivere, verheugd over dit principeakkoord: “Dit project, dat al maanden in de maak is, zal de gemeente Jette in staat stellen om haar culturele en onderwijsinfrastructuur aanzienlijk te verbeteren. Dit wordt mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen gemeentelijke en gemeenschapsactoren. Het nieuwe gebouw versterkt de Van Asbroeckschool als kwaliteitsvol onderwijscentrum in het hart van onze gemeente.”65 views0 comments

Comments


bottom of page