top of page
Search

Gemeenteraad Jette : burgerinterpellaties over het circulatieplan Lecharlier.

Ecolo-Groen Jette is verheugd over het goede verloop van het debat over het circulatieplan.


JETTE


De groene lijst herhaalt haar steun aan het circulatieplan dat in de wijk voor concrete wijzigingen zorgt. Zoals voorzien, vond tijdens de gemeenteraad een uitgebreid debat plaats over het circulatieplan Lecharlier. Dit op basis van twee burgerinterpellaties, één voor en één tegen het circulatieplan. Beide burgerinterpellaties werden verdedigd door buurtbewoners.


Salima Barris en Stefan Dooreman, fractievoorzitters van de Ecolo-Groen fractie zijn verheugd over het debat. De schepenen en gemeenteraadsleden hebben zowel voor- als tegenstanders kunnen horen en dat is belangrijk voor het publieke debat. Tegelijkertijd is het ook de taak van de verkozenen de situatie te objectiveren, op basis van cijfergegevens. Het is een moeilijk evenwicht, maar dit evenwicht is essentieel om te garanderen dat de beslissingen zo democratisch en correct mogelijk zijn.


Ecolo Groen « Wij verheugen ons dat, na bijna 2 maanden, de eerste positieve effecten van het circulatieplan reeds voelbaar zijn bij de bewoners : een positiever verkeersveiligheidsgevoel, een wijk op mensenmaat, straten op maat van kinderen ».


Salima Barris en Stefan Dooreman, hebben als fractieleiders, ook het standpunt van Ecolo-Groen verwoord. Dit standpunt is trouw aan de beslissing van de meerderheidspartners begin 2022 : « Ecolo Groen vraagt dat het meerderheidsakkoord en de maatregelen die dit concreet vertalen op het terrein, gerespecteerd worden. Daarom vraagt Ecolo-Groen een grondige evaluatie van het circulatieplan (en zo nodig aanpassingen op basis van de evaluatie), maar daarom ook is Ecolo-Groen tegen een vroegtijdige ontmanteling van het plan, nog voor de evaluatie. Een vroegtijdig ontmantelen van het circulatieplan kan alleen maar leiden tot verwarring en zal in die zin de evaluatie beïnvloeden. Een testperiode was voorzien en moet worden gerespecteerd om de evaluatie zo goed mogelijk te laten verlopen. »


Contactpersoon:

  • Stefan Dooreman : 0478 48 61 17

  • Salima Barris : 0486 54 62 4426 views0 comments

Comments


bottom of page