top of page
Search

Een premie om de inwoners van Jette te laten deelnemen aan ecologisch regenwaterbeheer

Persbericht 29-06-2023
Persbericht 29-06-2023


Een premie om de inwoners van Jette te laten deelnemen aan ecologisch regenwaterbeheer

Een gemeentereglement met betrekking tot een premie voor het ecologisch beheer van regenwater wordt op woensdag 28 juni 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad van Jette. Dankzij dit gemeentelijk reglement kunnen inwoners van de gemeente die hun dak aansluiten op een systeem om oppervlaktewater vast te houden (vijver, gracht, greppel) een premie van 400 euro ontvangen.

Het reglement dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraadsleden voorziet dus in een premie van 400 euro voor het aansluiten van dakwater op een oppervlakte-infiltratiesysteem (of een premie van 200 euro voor het aansluiten van dakwater op een reeds bestaand infiltratiesysteem).


De premie geldt niet voor de aansluiting van het dak op een regenwatertank, waarvoor al een premie bestaat. De systemen die onder deze premie vallen zijn gecombineerde openluchtsystemen die water laten infiltreren tot een diepte van minder dan één meter. Deze systemen kunnen van verschillende types omvatten: vallei, greppel, infiltratiesleuf, droogbekken, watertrap, enz.


De gemeente Jette kiest zelf al langer voor de infiltratie van regenwater in de bodem. Dit gebeurt met name door de bodem minder waterdicht te maken bij de herinrichting van de openbare ruimte en door te voorkomen dat het regenwater de riolering overbelast.

Op die manier bestrijden we overstromingen in bepaalde delen van de gemeente. Maar het betekent ook dat we kosten voor de bouw van stormbekkens vermijden.


Bernard Van Nuffel, schepen bevoegd voor het waterbeleid: "De bouw van een stormbekken kost tussen €800 en €1.600/m³, veroorzaakt veel overlast tijdens de bouw en is duur in onderhoud. We gaan een periode in waarin we zuiniger moeten zijn met onze overheidsuitgaven. In Jette willen we de burgers niet laten opdraaien voor nutteloze uitgaven, maar hen stimuleren om te handelen in het algemeen belang van de inwoners van de gemeente en het Gewest, en van onze planeet".


De klimaatverandering zal leiden tot steeds intensere weerfenomenen (hevigere regenval, intensere hittegolven, langere droogteperiodes). In deze context zijn de wateractoren in het Brussels Gewest het erover eens dat een gediversifieerd waterbeheer essentieel is.

Zo zullen Brusselaars die de premie gebruiken om vijvers of andere waterretentiesystemen aan te leggen, niet alleen de gevolgen van hevige regenval helpen beperken, maar ook hitte-eilanden helpen bestrijden, grondwater aanvullen en de biodiversiteit verbeteren.


Als het reglement door de gemeenteraad wordt aangenomen, treedt dit reeds op 1 augustus in werking. Alleen kosten die na die datum worden gemaakt, tellen mee voor de subsidie. De werken kunnen uitgevoerd worden zonder tussenkomst van een aannemer.


Contact:

Bernard Van Nuffel

0486 36 21 79

26 views0 comments

Comments


bottom of page