top of page
Search

Een nieuwe vzw "Jetse animaties" met een kersverse voorzitter

De vzw JETSE ANIMATIES, geboren uit de fusie van de vzw Handel en

Jaarmarkt; Promo Jette, wil de levenskwaliteit in de gemeente Jette bevorderen

door middel van de organisatie van stedelijke evenementen, de Jetse Jaarmarkt en

andere animaties.


Deze nieuwe vzw heeft ook een gloednieuwe voorzitter in de persoon van

Louis Grippa! De lokale Ecolo-Groen van Jette is verheugd dat een kwaliteitsvol

persoon als Louis heeft aanvaard om het mandaat van Michèle Douven (voormalig

voorzitster van de vzw Handel en Jaarmarkt) over te nemen.

Louis Grippa is een bekende persoonlijkheid in het associatieve en commerciële

landschap van Jette. Hij coördineert al vele jaren Le Rayon Vert en is de drijvende

kracht achter de oprichting van de onafhankelijke winkels Au Rayon Bio. Zijn

profiel en de projecten die hij verdedigt zijn volledig geïntegreerd in het sociale

project dat wij, ecologisten, dagelijks uitdragen. We zijn verheugd dat hij het

mandaat van voorzitter heeft aanvaard.


Het is belangrijk erop te wijzen dat Louis Grippa van geen enkele partij lid is. In een tijd waarin we een minder partijpolitiek landschap willen, is deze keuze voor een onafhankelijke voorzitter, op basis van expertise en waarden, een sterk signaal.

We willen Michèle Douven hartelijk bedanken voor al het werk dat zij de afgelopen

jaren verrichtte binnen de vzw Handel en Jaarmarkt; en meer bepaald haar investering in de oprichting van de ambachtelijke kerstmarkt en het project van

uitgestelde producten in de gemeente. Het is dan ook met grote trots en enthousiasme dat wij, ecologisten, dit nieuwe orgaan en zijn voorzitter verwelkomen.

19 views0 comments

Comentários


bottom of page