top of page
Vergroening - Démineralisation

FR  Sous l’impulsion d’Ecolo-Groen, la commune aménage davantage d’espaces verts et de lieux plus perméables à l’eau. Quelques exemples. Après la micro-forêt de la rue Ongena, une nouvelle micro-forêt sera mise en place en décembre au cimetière de Jette. Une micro-forêt est une plantation dense sur une petite surface et ayant une grande valeur biologique.

La commune élabore un plan Arbres avec, rue par rue, la situation existante et les objectifs pour l’avenir. En même temps, nous végétalisons à chaque fois qu’une rue est réaménagée. Par exemple actuellement au carrefour des rues du Saule-Biernaux où nous combinons sécurité routière, végétalisation et politique de l’eau.

NL  Bij elke heraanleg zorgen we ook voor meer waterdoorlaatbare oppervlaktes. Denk maar aan het Pannenhuisrondpunt, de kruising Dapperheidsstraat-Essegemstraat, de Moyensstraat, de toekomstige heraanleg van de Odon Warlandlaan. De ingrepen zijn trouwens niet altijd duidelijk zichtbaar. De werken van tram 9 bvb zorgden voor een veel betere waterdoorsijpeling en vermijden overlast voor de buurt.

Heel wat dossiers kunnen we realiseren dankzij subsidies van Brussel Leefmilieu. Zo vergroten we vb. het Liebrechtpark door een ongebruikte asfaltzone open te breken. 

Bernard Van Nuffel

1er Echevin. Aménagement urbain, Plantations, Patrimoine, Charroi, Energie & Climat, Pol. de l’Eau.

bottom of page