top of page
Search

Ecolo-Groen betreurt de ontmanteling van het circulatieplan nog voor het geëvalueerd kon worden

Updated: Oct 27, 2022

JETTE


Dinsdag 18 oktober nemen wij akte van de collegebeslissing om, ondanks ons verzet, het circulatieplan Lecharlier te ontmantelen alvorens het einde van de evaluatieperiode.


Voor Ecolo-Groen is het duidelijk: iedere Jettenaar het recht zich op thuis te voelen en veilig te verplaatsen in zijn of haar buurt. Dat is het concrete doel van het circulatieplan Lecharlier dat op 6 september van start ging. Het plan beoogt meer verkeersveiligheid en een evenwichtiger verdeling van de openbare ruimte tussen de verschillende gebruikers: voetgangers, fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer en automobilisten. Doorgaand verkeer zorgde voor druk en onveilig verkeer, vooral tijdens de openings- en sluitingstijden van de vele scholen in de wijk. Hetzelfde transitverkeer maakte het ook moeilijker voor ouderen om rustig te winkelen in hun buurt, en beïnvloedde de regelmaat en efficiëntie van bus 14.


De gemeente heeft met de invoering van het circulatieplan haar verantwoordelijkheid genomen en maakte werk van een veiliger openbare ruimte die eerlijker verdeeld is, met name voor ouderen en kinderen. Het plan is een stap vooruit, zowel voor de Jettenaren zonder wagen, die minder geconfronteerd worden met overlast en onveiligheid, als Jettenaren die met het openbaar vervoer of de wagen vastzaten in de files. Elke verandering is moeilijk, daar zijn we ons goed van bewust en we staan open voor dialoog, maar wij vragen dat het circulatieplan Lecharlier gehandhaafd wordt totdat het degelijk is geëvalueerd. Een doorgedreven evaluatie zal aantonen welke ingrepen behouden dienen te worden en welke gewijzigd voor de toekomst van de wijk.


Nathalie De Swaef, schepen van Mobiliteit: "Wanneer je een project uitvoert, moet je de tijd nemen serieus te evalueren om te kijken wat werkt en wat niet. Dat geldt vanzelfsprekend ook op het vlak van mobiliteit, waar de eerste weken vaak moeilijk zijn omdat mensen hun gewoontes moeten veranderen. Wat we voor ogen hebben is een wijk waar kinderen zich veilig kunnen verplaatsen, waar elk vervoersmiddel zijn plaats heeft, maar met een evenwichtig verdeelde en gedeelde ruimte. Elke straat blijft toegankelijk met de wagen, zij het op een andere manier, en tegelijkertijd worden de alternatieven voor de wagen aantrekkelijker voor wie een korte afstand aflegt. Vandaag, een maand na de uitvoering, ontvangen we hoopgevende signalen over de positieve effecten voor de wijk: minder overdreven snelheid, minder lawaai en minder vervuiling in de wijk.”


Schepen Bernard Van Nuffel herinnert eraan dat het circulatieplan Lecharlier een unaniem besluit van het college is,opgenomen in het geactualiseerde meerderheidsakkoord van begin 2022. “Nu aankondigen dat het plan hoe dan ook zal worden ontmanteld, zoals onze meerderheidspartners hebben beslist, getuigt niet van goed bestuur. Het ontmantelen van het circulatieplan Lecharlier zonder de uitkomst van de evaluatie af te wachten, is het ontkennen van de legitimiteit van de besluiten van het College en onachtzaal omgaan met publieke middelen en het gigantische werk van onze gemeentediensten, maar eveneens het ondergraven van het democratisch debat waarbij ook de mening van wie niet roept, telt. De gemeente heeft een monitoringsysteem opgezet en plant een veelzijdige evaluatie met zowel een objectief gedeelte (tellingen, reistijden, verkeersdrukte) als een bevraging van de bewoners, de handdelaars en scholen. Aan het eind van deze evaluatie zullen zo nodig aanpassingen worden aangebracht.”Contactpersoon:

· Bernard Van Nuffel: 0486 36 21 79

· Nathalie De Swaef: 0473 78 81 92


138 views0 comments

תגובות


bottom of page