Nathalie De Swaef

Schepen van Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Nederlandstalige Aangelegenheden

 Schepen van:

  • Stadsmobiliteit, luchtkwaliteit (gebonden aan mobiliteit)
  • Vlaamse gemeenschap (onderwijs, academie, jeugd, senioren, cultuur, bibliotheek,...)
  • Internationale solidariteit (Noord-Zuid)
  • Permanentie: op afspraak in haar kabinet, Wemmelsesteenweg 100 (verdieping 1A).

 Échevine de :

  • Mobilité urbaine et qualité de l’air (liée à la mobilité)
  • Communauté flamande (écoles, académie, jeunesse, seniors, bibliothèque, culture, etc.)
  • Solidarité internationale (Nord-Sud)

Contact : ndeswaef@jette.irisnet.be - 02.423.12.08 - Facebook: ndeswaef