06 jun 2019

Jette eerste SAVE gemeente in Brussel - Jette première commune SAVE à Bruxelles

Persbericht 04.06.2019

 

Verkeersveiligheid : Jette eerste SAVE gemeente van Brussel

 

Vandaag ondertekende de Gemeente Jette officieel het SAVE-Charter, dit in aanwezigheid van schepen voor mobiliteit Nathalie De Swaef en burgemeester Hervé Doyen. De gemeente Jette heeft positief geantwoord op de vraag van de vzw Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen om het SAVE[1] een actieplan verkeersveiligheid op te stellen. Jette is daarmee de eerste Brusselse gemeente die zich inschrijft in deze dynamiek.

 

De Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen is een vzw, gecreëerd door families die een kind verloren hebben door een verkeersongeval. Maar de vereniging wil niet alleen de ouders die een kind verloren hebben begeleiden, maar ook ijveren voor meer verkeersveiligheid.

 

Via het project « SAVE Steden & Gemeenten» wil de vereniging gemeentelijke administraties aansporen een ambitieuzer en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. 

 

Het SAVE charter bevat 7 doelstellingen voor meer verkeersveiligheid.  Met de ondertekening van het charter engageert de gemeente zich tot concrete acties om de doelstellingen effectief te behalen.

 

De 7 doelstellingen zijn:

 1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse
 2. Het implementeren van het STOP-principe : eerst stapers, trappers, openbaar vervoer en dan pas privévervoer.
 3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
 4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau
 5. De voorbeeldfunctie van de gemeente en haar beleidsverantwoordelijken.
 6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren
 7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren

 

Nathalie De Swaef, schepen van Mobiliteit (Ecolo-Groen) : « De gemeente Jette doet reeds heel wat inspanningen om de verkeersveiligheid, in het bijzonder die van de zachte weggebruikers, te verbeteren. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Het SAVE-charter is een instrument dat ons toelaat nog efficiënter te werken, zwakke punten te verbeteren, kinderen en jongeren centraal te stellen.»

 

Hervé Doyen, burgemeester: "Omdat het verliezen van een geliefde bij een auto-ongeluk ondraaglijk is, moet het openbaar gezag alle kansen op zich nemen om ongevallen te vermijden. De ondertekening van het SAVE-charter vandaag is een extra hulpmiddel dat een aanvulling vormt op de inspanningen van de gemeente om het autoverkeer te vertragen en gevaarlijke punten aan te passen."

 

Contact:

 

Nathalie De Swaef                                                                          plus d’info sur PEVR-SAVE : Roel De Cleen

Schepen mobiliteit                                                                     Roel.decleen@ovk.be 

0473 78 81 92                                                                             0499 903 104

 

[1] SAVE staat voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer.

 


 

Communiqué de presse 04.06.2019

Jette première commune SAVE à Bruxelles

 

Aujourd’hui, la commune de Jette a officiellement procédé à la signature de la charte SAVE[1], ceci en présence de l’échevine de la mobilité Nathalie De Swaef et du bourgmestre Hervé Doyen. Ce faisant, Jette vient de répondre positivement à la demande de l’asbl Parents d’Enfants Victimes de la Route de mettre en place un plan d’action pour la sécurité routière sur son territoire. Jette est ainsi la première commune en Région Bruxelloise à s’inscrire dans la dynamique de l’association.

 

Parents dEnfants Victimes de la Route (PEVR) SAVE asbl est une association créée par des familles qui ont perdu un enfant dans un accident de la route. Parallèlement à laccueil des parents qui ont perdu un enfant dans un accident de la route et à linstallation de panneaux SAVE, PEVR veut aussi agir activement sur la sensibilisation et sur le rôle de chacun en matière de sécurité routière.

A travers le projet « SAVE Villes & Communes », PEVR veut contribuer à la sensibilisation des administrations locales en matière de sécurité routière.

La charte SAVE, qui en est le fil conducteur, comporte sept objectifs qui favorisent la sécurité routière au sein dune commune. En signant cette charte, la commune sengage à tendre vers ces objectifs globaux par des actions concrètes. Les 7 objectifs sont les suivants :

 1. Réaliser un diagnostic de la sécurité routière.
 2. Veiller à prendre en compte, dans la mesure du possible, l’ordre de priorité suivant : les piétons, les cyclistes, les transports en commun et le transport privé.
 3. Adapter la politique de la mobilité aux enfants et aux jeunes.
 4. Garantir un niveau de contrôle élevé et ciblé.
 5. Assurer un rôle d’exemple en tant que ville/commune et en tant que responsables politiques.
 6. Mener une politique active de sensibilisation et d’éducation.
 7. Améliorer l’accueil des victimes de la route.

 

Nathalie De Swaef, échevine de la Mobilité (Ecolo-Groen) : « La Commune a déjà beaucoup agi pour la sécurité routière, en particulier celle des usagers vulnérables. La charte SAVE est un outil qui nous permettra de travailler de manière méthodique, en insistant sur les points d’amélioration nécessaires, et en focalisant notre action sur les enfants et les jeunes».

Hervé Doyen, Bourgmestre : « Parce que perdre un proche dans un accident de la route est insupportable, la puissance publique doit mettre toutes les chances de son côté pour les rendre évitables. La signature de la charte aujourd’hui est un dispositif supplémentaire dans cette direction, un outil qui vient s’ajouter aux efforts de la commune déjà entrepris en vue apaiser la circulation automobile et éliminer les zones dangereuses. »

 

Contact:

Nathalie De Swaef                                                             plus d’info sur PEVR-SAVE : Roel De Cleen

Echevine de la Mobilité                                                               Roel.decleen@ovk.be 

0473 78 81 92                                                                               0499 903 104

 

[1] SAVE signifie : SAuvons la Vie de nos Enfants.

Persbericht 04.06.2019

 

Verkeersveiligheid : Jette eerste SAVE gemeente van Brussel

 

Vandaag ondertekende de Gemeente Jette officieel het SAVE-Charter, dit in aanwezigheid van schepen voor mobiliteit Nathalie De Swaef en burgemeester Hervé Doyen. De gemeente Jette heeft positief geantwoord op de vraag van de vzw Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen om het SAVE[1] een actieplan verkeersveiligheid op te stellen. Jette is daarmee de eerste Brusselse gemeente die zich inschrijft in deze dynamiek.

 

De Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen is een vzw, gecreëerd door families die een kind verloren hebben door een verkeersongeval. Maar de vereniging wil niet alleen de ouders die een kind verloren hebben begeleiden, maar ook ijveren voor meer verkeersveiligheid.

 

Via het project « SAVE Steden & Gemeenten» wil de vereniging gemeentelijke administraties aansporen een ambitieuzer en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. 

 

Het SAVE charter bevat 7 doelstellingen voor meer verkeersveiligheid.  Met de ondertekening van het charter engageert de gemeente zich tot concrete acties om de doelstellingen effectief te behalen.

 

De 7 doelstellingen zijn:

 1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse
 2. Het implementeren van het STOP-principe : eerst stapers, trappers, openbaar vervoer en dan pas privévervoer.
 3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
 4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau
 5. De voorbeeldfunctie van de gemeente en haar beleidsverantwoordelijken.
 6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren
 7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren

 

Nathalie De Swaef, schepen van Mobiliteit (Ecolo-Groen) : « De gemeente Jette doet reeds heel wat inspanningen om de verkeersveiligheid, in het bijzonder die van de zachte weggebruikers, te verbeteren. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Het SAVE-charter is een instrument dat ons toelaat nog efficiënter te werken, zwakke punten te verbeteren, kinderen en jongeren centraal te stellen.»

 

Hervé Doyen, burgemeester: "Omdat het verliezen van een geliefde bij een auto-ongeluk ondraaglijk is, moet het openbaar gezag alle kansen op zich nemen om ongevallen te vermijden. De ondertekening van het SAVE-charter vandaag is een extra hulpmiddel dat een aanvulling vormt op de inspanningen van de gemeente om het autoverkeer te vertragen en gevaarlijke punten aan te passen."

 

Contact:

 

Nathalie De Swaef                                                                          plus d’info sur PEVR-SAVE : Roel De Cleen

Schepen mobiliteit                                                                     Roel.decleen@ovk.be 

0473 78 81 92                                                                             0499 903 104

 

[1] SAVE staat voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer.

 


 

Communiqué de presse 04.06.2019

Jette première commune SAVE à Bruxelles

 

Aujourd’hui, la commune de Jette a officiellement procédé à la signature de la charte SAVE[1], ceci en présence de l’échevine de la mobilité Nathalie De Swaef et du bourgmestre Hervé Doyen. Ce faisant, Jette vient de répondre positivement à la demande de l’asbl Parents d’Enfants Victimes de la Route de mettre en place un plan d’action pour la sécurité routière sur son territoire. Jette est ainsi la première commune en Région Bruxelloise à s’inscrire dans la dynamique de l’association.

 

Parents dEnfants Victimes de la Route (PEVR) SAVE asbl est une association créée par des familles qui ont perdu un enfant dans un accident de la route. Parallèlement à laccueil des parents qui ont perdu un enfant dans un accident de la route et à linstallation de panneaux SAVE, PEVR veut aussi agir activement sur la sensibilisation et sur le rôle de chacun en matière de sécurité routière.

A travers le projet « SAVE Villes & Communes », PEVR veut contribuer à la sensibilisation des administrations locales en matière de sécurité routière.

La charte SAVE, qui en est le fil conducteur, comporte sept objectifs qui favorisent la sécurité routière au sein dune commune. En signant cette charte, la commune sengage à tendre vers ces objectifs globaux par des actions concrètes. Les 7 objectifs sont les suivants :

 1. Réaliser un diagnostic de la sécurité routière.
 2. Veiller à prendre en compte, dans la mesure du possible, l’ordre de priorité suivant : les piétons, les cyclistes, les transports en commun et le transport privé.
 3. Adapter la politique de la mobilité aux enfants et aux jeunes.
 4. Garantir un niveau de contrôle élevé et ciblé.
 5. Assurer un rôle d’exemple en tant que ville/commune et en tant que responsables politiques.
 6. Mener une politique active de sensibilisation et d’éducation.
 7. Améliorer l’accueil des victimes de la route.

 

Nathalie De Swaef, échevine de la Mobilité (Ecolo-Groen) : « La Commune a déjà beaucoup agi pour la sécurité routière, en particulier celle des usagers vulnérables. La charte SAVE est un outil qui nous permettra de travailler de manière méthodique, en insistant sur les points d’amélioration nécessaires, et en focalisant notre action sur les enfants et les jeunes».

Hervé Doyen, Bourgmestre : « Parce que perdre un proche dans un accident de la route est insupportable, la puissance publique doit mettre toutes les chances de son côté pour les rendre évitables. La signature de la charte aujourd’hui est un dispositif supplémentaire dans cette direction, un outil qui vient s’ajouter aux efforts de la commune déjà entrepris en vue apaiser la circulation automobile et éliminer les zones dangereuses. »

 

Contact:

Nathalie De Swaef                                                             plus d’info sur PEVR-SAVE : Roel De Cleen

Echevine de la Mobilité                                                               Roel.decleen@ovk.be 

0473 78 81 92                                                                               0499 903 104

 

[1] SAVE signifie : SAuvons la Vie de nos Enfants.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.