top of page
Internationale solidariteit 2018-2024

Binnen de bevoegdheid Internationale Solidariteit, werken we vooral met federale middelen voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking. Daar waar mogelijk vullen we ze aan met middelen van Bruxelles Wallonie International. De samenwerking met onze partnergemeente in Marokko, Belfaa, is er één waarbij we inzetten op duurzame impact. Het nieuwe vijfjarenprogramma dat we samen met Belfaa uitwerkten loopt tot 2026, heeft vooral een sociaal doel en bevat activiteiten voor en met kwetsbare doelgroepen.

 

In Belfaa

We zetten in op vormingstrajecten voor jongeren, waarbij de jongeren reflecteren en dialogeren over de grote thema’s van vandaag, zoals klimaatopwarming en migratie, maar waarbij ze ook leren een concreet project ontwikkelen, uitwerken, verdedigen.

De kwetsbare doelgroepen van ons samenwerkingsproject zijn personen met een handicap, vrouwen die slachtoffer zijn van geweld en West-Afrikaanse migranten in Belfaa. Voor de eerste doelgroep ondersteunden we de uitrusting van een centrum voor jongeren met een handicap. We onderzoeken of we in het tweede deel van het vijfjarenplan de aanleg van een aangename speeltuin kunnen verwezenlijken. Voor de vrouwen zetten we in op campagnes rond gezondheid. Eveneens ondersteunden we de oprichting van een huis waar vrouwen die slachtoffer zijn van geweld terecht kunnen en vormen en ondersteunen we de persoon die de eerstelijnsopvang doet. Op de benedenverdieping ervan komt een centrum voor gezinsplanning, maar dat laat helaas op zich wachten. Het project rond migratie is ontstaan dankzij de dynamiek van de jongeren van Belfaa. Zij werkten een project uit waarbij ze migranten ontmoeten en vooroordelen doorbreken. Hierover maakten ze oa een film die ook in Jette getoond werd. Om de dynamiek van de jongeren te ondersteunen en hen een eigen plek te geven, investeren we in een creatieve, multiculturele ruimte.

De administratie van Belfaa kampt met een schrijnend personeelstekort en kan helaas geen aanwervingen doen, wat de dynamiek van het partnerschap bemoeilijkt. De gemeente doet echter haar best om dit te ondervangen en de samenwerking, vooral met de jongeren, blijft positief.

 

En in Jette

Het federale budget Internationale Samenwerking gaat integraal naar onze Marokkaanse partner, maar in Jette organiseren we kleine activiteiten die inzetten op sensibilisering. Zo organiseerden we de Week van de Solidaire Wereldburger, en werken op die manier aan een gastvrije gemeente. Maar de meest gekende activiteit is wellicht het Solidaire Dorp tijdens Jam’in Jette. Verenigingen en ngo’s tonen er hun werk en doen de bezoekers nadenken over gelijke kansen, klimaat, armoede.

We werken samen met Jetse parners: het Centrum van het Rode Kruis, AMO l’Oranger, Source d’Harmonie, de bibliotheken... In CBO toonden we, tijdens het festival van de migratie de film die de jongeren van Belfaa hadden gemaakt. De coördinatrice voor het huis van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld, bezocht verschillende initiatieven in Jette en Brussel, zoals AMO L’Oanger en de dienst slachtofferhulp.

Om deze activiteiten in Jette te kunnen organiseren zoeken we extra middelen via Bruxelles Wallonie International.

bottom of page