29 mei 2019

Eerste fietsstraat zone in Jette

Jette voert een eerste « fietsstraat zone » in


Op initiatief van de dienst mobiliteit,  besloot het college op 19 maart om criteria vast te leggen voor de invoering van fietsstraten op het gemeentelijk grondgebied. Er werd ook een eerste “fietsstraat zone” bestaande uit 8 aangrenzende fietsstraten gecreëerd.

 

In de toekomst zullen alle eenrichtingsstraten van Jette die een fietser niet toelaten om een auto in te halen zonder de minimum inhaalafstand van 1 meter, geleidelijk worden omgezet naar fietsstraten, dit op voorwaarde dat de snelheid er beperkt is tot max. 30 km/uur, en het lokale wegen zijn. Zo luid de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, dat deze criteria definieerde tijdens het college van 19 maart 2019.


Daarnaast keurde het college tijdens haar bijeenkomst de oprichting van een eerste "fietsstraat zone" goed: 5 nieuwe fietsstraten worden toegevoegd aan de bestaande 3 fietsstraten in de buurt tussen het Spiegelplein en het Kardinaal Mercierplein om een eerste "fietsstraat zone" te vormen op het Jets grondgebied.

Een eerste «  fietsstraat zone » is samengesteld uit volgende aangrenzende straten :

 • Thomaesstraat
 • Gillebertusstraat
 • Henri Van Bortonnestraat
 • Gustaaf van Huynegemstraat
 • Adolphe Vandeschriekstraat
 • Sint-pieterkerkstraat
 • Wemmelsesteenweg tussen de Abt Le Roux straat en de Rivierendreef

 

Nathalie De Swaef, schepen van stedelijke mobiliteit: "In een fietsstraat zijn de auto’s ‘te gast’ en mogen ze fietsers niet voorbijsteken . Door het aantal fietsstraten in Jette te vermenigvuldigen en door een eerste “fietsstraat zone” te ontwikkelen dat betrekking heeft op 7 aangrenzende straten, willen we zowel fietsers  beschermen als het doorgaand verkeer vertragen, ten voordele van de bewoners. Met deze beslissing van het College, gaan we van 6 naar 11 fietsstraten in Jette, zo goed als een verdubbeling. In de komende maanden en jaren zullen er nieuwe “fietsstraat zones” worden ingevoerd. "

 

Communiqué de presse 20.03.2018

 

Jette instaure une première   « zone rues cyclables »


Sur proposition du service mobilité urbaine, le Collège a défini  ce 19 mars 2019 des critères pour l’instauration de rues cyclables sur le territoire communal . Une première « zone rue cyclable »  constituée de 8 rues cyclables adjacentes a également été créée.


A l’avenir, toutes les rues à sens unique de Jette qui ne permettent pas le dépassement d’un cycliste par une voiture sans le respect de la distance de dépassement de 1 mètre, seront progressivement  transformées en rues cyclables, pour peu que la vitesse y soit limitée à 30 km/heure, et qu’il s’agisse de voiries locales. Ainsi en a décidé le Collège des Bourgmestres et échevins, qui a défini ces critères lors de sa séance du 19 mars 2019.

Par ailleurs, le collège a approuvé lors de sa séance la création d’un premier quartier « zone rues cyclables » : 5 nouvelles rues cyclables s’ajouteront  aux 3 rues cyclables existantes dans le quartier situé entre la Place du Miroir et la Place Cardinal Mercier pour constituer une première « zone rues cyclables » sur le territoire jettois.

La première  « zone rue cyclable » comprend les voiries suivantes:

 • rue Thomaes ;
  rue Gillebertus (rue cyclable existante) ;
  rue Henri Van Bortonne ; (rue cyclable existante)
  • Rue Gustave van Huynegem;
  rue Adolphe Vandenschriek ;
  rue de l’Église Saint-Pierre ;
  • Chaussée de Wemmel entre la rue Abbé Le Roux et la drève de Rivieren ;

Nathalie De Swaef, échevine de mobilité urbaine : « Dans une rue cyclable, les voitures sont invitées, elles ne peuvent pas dépasser les cyclistes. En multipliant le nombre de rues cyclables à Jette, et en développant une première zone rue cyclable qui concerne 7 rues adjacentes, nous souhaitons protéger à la fois les cyclistes et ralentir le trafic dans les quartiers, au bénéfice des habitants. Avec la décision du Collège, nous passons aussi de 6 à 11 rues cyclables à Jette, soit un quasi-doublement. Dans les prochains mois et années, de nouvelles zones rues cyclables seront instaurées ».

 

Jette voert een eerste « fietsstraat zone » in


Op initiatief van de dienst mobiliteit,  besloot het college op 19 maart om criteria vast te leggen voor de invoering van fietsstraten op het gemeentelijk grondgebied. Er werd ook een eerste “fietsstraat zone” bestaande uit 8 aangrenzende fietsstraten gecreëerd.

 

In de toekomst zullen alle eenrichtingsstraten van Jette die een fietser niet toelaten om een auto in te halen zonder de minimum inhaalafstand van 1 meter, geleidelijk worden omgezet naar fietsstraten, dit op voorwaarde dat de snelheid er beperkt is tot max. 30 km/uur, en het lokale wegen zijn. Zo luid de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, dat deze criteria definieerde tijdens het college van 19 maart 2019.


Daarnaast keurde het college tijdens haar bijeenkomst de oprichting van een eerste "fietsstraat zone" goed: 5 nieuwe fietsstraten worden toegevoegd aan de bestaande 3 fietsstraten in de buurt tussen het Spiegelplein en het Kardinaal Mercierplein om een eerste "fietsstraat zone" te vormen op het Jets grondgebied.

Een eerste «  fietsstraat zone » is samengesteld uit volgende aangrenzende straten :

 • Thomaesstraat
 • Gillebertusstraat
 • Henri Van Bortonnestraat
 • Gustaaf van Huynegemstraat
 • Adolphe Vandeschriekstraat
 • Sint-pieterkerkstraat
 • Wemmelsesteenweg tussen de Abt Le Roux straat en de Rivierendreef

 

Nathalie De Swaef, schepen van stedelijke mobiliteit: "In een fietsstraat zijn de auto’s ‘te gast’ en mogen ze fietsers niet voorbijsteken . Door het aantal fietsstraten in Jette te vermenigvuldigen en door een eerste “fietsstraat zone” te ontwikkelen dat betrekking heeft op 7 aangrenzende straten, willen we zowel fietsers  beschermen als het doorgaand verkeer vertragen, ten voordele van de bewoners. Met deze beslissing van het College, gaan we van 6 naar 11 fietsstraten in Jette, zo goed als een verdubbeling. In de komende maanden en jaren zullen er nieuwe “fietsstraat zones” worden ingevoerd. "

 

Communiqué de presse 20.03.2018

 

Jette instaure une première   « zone rues cyclables »


Sur proposition du service mobilité urbaine, le Collège a défini  ce 19 mars 2019 des critères pour l’instauration de rues cyclables sur le territoire communal . Une première « zone rue cyclable »  constituée de 8 rues cyclables adjacentes a également été créée.


A l’avenir, toutes les rues à sens unique de Jette qui ne permettent pas le dépassement d’un cycliste par une voiture sans le respect de la distance de dépassement de 1 mètre, seront progressivement  transformées en rues cyclables, pour peu que la vitesse y soit limitée à 30 km/heure, et qu’il s’agisse de voiries locales. Ainsi en a décidé le Collège des Bourgmestres et échevins, qui a défini ces critères lors de sa séance du 19 mars 2019.

Par ailleurs, le collège a approuvé lors de sa séance la création d’un premier quartier « zone rues cyclables » : 5 nouvelles rues cyclables s’ajouteront  aux 3 rues cyclables existantes dans le quartier situé entre la Place du Miroir et la Place Cardinal Mercier pour constituer une première « zone rues cyclables » sur le territoire jettois.

La première  « zone rue cyclable » comprend les voiries suivantes:

 • rue Thomaes ;
  rue Gillebertus (rue cyclable existante) ;
  rue Henri Van Bortonne ; (rue cyclable existante)
  • Rue Gustave van Huynegem;
  rue Adolphe Vandenschriek ;
  rue de l’Église Saint-Pierre ;
  • Chaussée de Wemmel entre la rue Abbé Le Roux et la drève de Rivieren ;

Nathalie De Swaef, échevine de mobilité urbaine : « Dans une rue cyclable, les voitures sont invitées, elles ne peuvent pas dépasser les cyclistes. En multipliant le nombre de rues cyclables à Jette, et en développant une première zone rue cyclable qui concerne 7 rues adjacentes, nous souhaitons protéger à la fois les cyclistes et ralentir le trafic dans les quartiers, au bénéfice des habitants. Avec la décision du Collège, nous passons aussi de 6 à 11 rues cyclables à Jette, soit un quasi-doublement. Dans les prochains mois et années, de nouvelles zones rues cyclables seront instaurées ».

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.