top of page

Kiezen voor duidelijke informatie, transparentie en inspraak

 

Het gemeentelijke niveau biedt de burger een laagdrempelig contact met de administratie en het beleid. Transparantie en participatie zijn twee principes die ons na aan het hart liggen en die essentieel zijn om onze democratie levendig, dynamisch en inclusief te houden. We willen wantrouwen vervangen door vertrouwen. Vertrouwen van de Jettenaren tov elkaar, van de verkozenen tov de burgers en van de burgers tov de verkozenen.

 

 • We ondersteunen initiatieven die inzetten op participatie en burgerschap;

 • We werken een plan uit voor de hernieuwing van de lokale democratie met oa de organisatie van burgerpanels, zoals voor het Lucht- en klimaatplan, meer plaats en waardering voor vrijwilligerswerk, de oprichting van een burgerschapshuis.

 • We creëren een Jeugdraad (15-25) en een ouderenraad (65+), samengesteld door zowel individuen als verenigingen ;

 • We voorzien middelen voor participatieve budgetten;

 

Mensen informeren zich op verschillende manieren, via verschillende kanalen, gaande van papier tot sociale media. Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk bewoners bereikt met een duidelijke communicatie waarin ze ook uitlegt waarom ze bepaalde maatregelen neemt.

 • De informatie die aan bod komt in de gemeenteraad (agenda, voorstellen, verslagen, debatten, en reglement) moet voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn;

 • We wijzigen het reglement van inwendige orde om toe te laten dat gemeenteraadsleden hun stemming kunnen motiveren.

 • We communiceren duidelijk, zowel op papier als inline over projecten en werken;

 • We herwerken de website zodat mensen de info die ze zoeken snel vinden.

 • We zijn transparant over subsidies en andere vormen van ondersteuning;

Retour à la page principale

Renforcer la participation citoyenne et garantir un accès transparent à l'information

 

Notre démocratie est vivante et nous en voulons plus. Chaque citoyen doit pouvoir se sentir un acteur responsable de sa commune. Conscients de la défiance de la population envers le monde politique, nous continuerons de stimuler l’innovation démocratique au sein de notre commune. Il faut remplacer la méfiance par la confiance. Confiance des Jettois entre eux, confiance des élus envers les citoyens et confiance des citoyens envers les élus.

 

 • Favoriser les initiatives citoyennes pour participer à tous les niveaux de la commune et pour encourager la citoyenneté.                                             

 • Mise sur pied d’un « plan de renouvellement de la démocratie locale » incluant des avancées sur le droit d’initiative citoyenne, les modalités d’association des habitants, les leviers de lutte contre l’expansion de l’extrême droite, la place du volontariat et du bénévolat.

 • Créer un Conseil Consultatif des jeunes (15-25) ainsi qu’un Conseil consultatif des aînés (65+). Les conseils de citoyens seront constitués d'individus tirés au sort et de représentants de la société civile.

 • Instaurer des Budgets participatifs dédiés aux enfants et explorer d’autres initiatives similaires au cours du mandat.

 

La commune est le premier point de contact du public avec l’administration et avec la vie politique. La transparence et la participation sont des éléments qui nous tiennent à cœur et qui permettent de garder une démocratie plus vivante, plus dynamique et plus inclusive. Pour garantir ces principes.

 • Améliorer la diffusion et la publication des réunions et des décisions du conseil communal (dont l’ordre du jour, les projets de délibérations, les décisions, les procès-verbaux, le règlement d’ordre intérieur...).

 • Ajouter dans le règlement d’ordre intérieur la possibilité pour les conseillers communaux et conseillères communales d’insérer les motivations de leur vote dans le PV de la séance.

 • Communiquer en ligne et hors-ligne les informations sur les projets et les travaux de la commune.

 • Améliorer le site web de la commune pour plus de transparence, de compréhension et de simplicité.

 • Améliorer la transparence dans la distribution des aides publiques 

Terug naar de hoofdpagina

wortel_1.5x.png
radijs_1.5x.png
bottom of page