top of page

Zorg dragen voor de (mentale) gezondheid van onze inwoners, gezond lucht, minder lawaai, minder stress

 

Gezondheid is essentieel. Dat gaat over een gezonde leefomgeving, een efficiënte preventie, gezonde voeding, betere luchtkwaliteit... Maar ook over onze mentale gezondheid. We plaatsen de gezondheid van onze inwoners centraal in de verschillende beleidsdomeinen.

 

  • Het vliegtuiglawaai boven de gemeenten van Noord-West Brussel is onaanvaardbaar. Wij gaan verder met acties tegen het overvliegen van dichtbevolkte gebieden. Ook de nieuwe milieuvergunning die de Vlaamse regering toekende aan de luchthaven van Brussel Nationaal blijven we, ism het gewest, verder juridisch bestrijden;

  • We reduceren het lawaai veroorzaakt door het verkeer en creëren stiltegebieden. We blijven strijden tegen de verbreding van de Ring, omwille van luchtverontreiniging, lawaai, stress en het aanzuigeffect van een verbreding;

  • Gelinkt aan dit dossier, zullen we erop toe zien dat de infrastructuurwijzigingen geen extra verkeer in onze Jetse woonwijken met zich mee brengen;

  • We strijden tegen eenzaamheid bij senioren en ondersteunen jongeren die angstig zijn geworden owv de pandemie of de klimaatontwrichting;

Retour à la page principale

Améliorer la santé : un air plus pur, moins de bruit, moins de stress

 

La santé doit être une priorité. Cela passe par un environnement plus sain, une politique de prévention efficace, une alimentation de qualité plus accessible, une meilleure qualité de l’air, etc. Au niveau Jettois, nous continuerons à agir pour la santé de tous et toutes et nous intégrerons la santé dans toutes les politiques.

 

  • Mener des actions pour éviter le survol des zones les plus densément peuplées. Nous poursuivrons les actions juridiques entamées et nous nous associons à la Région qui conteste le nouveau permis d’environnement octroyé par la Flandre à l’aéroport de Bruxelles National.

  • Réduire le bruit du trafic routier et mise en place de zones de silence. Nous continuerons à nous opposer à l’élargissement du Ring, source de bruit, de stress, de pollution et de congestion.

  • Veiller à ce que les modifications routières d’infrastructure n’entraînent pas une augmentation du trafic dans nos quartiers jettois.

  • Lutter contre l’isolement des seniors et soutenir les jeunes face à l’anxiété causée par les pandémies et dérèglement climatique.

Terug naar de hoofdpagina

wortel_1.5x.png
radijs_1.5x.png
bottom of page