top of page

Zich verplaatsen in alle veiligheid

 

We investeren in verkeersveilige infrastructuur voor alle vervoersmodi en in betere luchtkwaliteit.

Onze aandacht gaat prioritair naar Jettenaren die meer moeilijkheden ervaren om zich te verplaatsen: ouderen, kinderen, personen met een handicap, personen zonder wagen, families met kinderen.

 

  • We gaan verder met het comfortabeler en veiliger maken van de verplaatsingen van de zachte weggebruikers, in het bijzonder de verplaatsingen naar school. Onder andere door de aanleg van een fietspad op de Heilig Hartlaan en de spoorwegbrug;

  • We werken een lokaal verkeersveiligheidsplan uit, met een planning om alle kruispunten en schoolomgevingen veilig te maken en met acties tegen verkeersagressie en gevaarlijk gedrag tov voetgangers en fietsers;

  • We verhogen de toegankelijkheid, snelheid en regelmaat van trams en bussen en steunen volop de MIVB-dossiers die niet alleen het aanbod verbeteren maar ook toelaten het Werrieplein en Van Gehuchtenplein veiliger en aangenamer te maken;

  • Dankzij rustige en verkeersluwe wijken vergemakkelijken we de mobiliteit van ouderen of werknemers die de wagen nodig hebben. Grote verkeersmaatregelen overleggen we met de buurtbewoners aan de hand van methodes die polarisatie vermijden;

Retour à la page principale

Se déplacer en toute sécurité

 

Se sentir en sécurité est un besoin essentiel, que ce soit sur la route, sur les trottoirs, dans les parcs et à tout moment de la journée. Notre attention ira d’abord aux Jettoises et Jettois, les plus vulnérables : les personnes âgées et à mobilité réduite, les personnes sans voiture, les familles avec enfants.

 

  • Sécuriser les déplacements des usagers faibles, en particulier sur le chemin de l’école comprenant entre autres l’installation d’une piste cyclable sur l'avenue du Sacré-Coeur.

  • Plan local de sécurité routière élaboré avec les habitants pour améliorer l'infrastructure et le sentiment de sécurité, lutter contre l’agressivité routière et les comportements dangereux à l’égard des piétons et des cyclistes.

  • Améliorer l’accessibilité, la vitesse et la régularité des trams et des bus.

  • Apaiser les quartiers en développant des plans d’aménagement et de circulation pour que tout le monde se sente bien. Les grandes mesures de circulation et d'aménagement seront concertées avec les Jettoises et les Jettois. 

Terug naar de hoofdpagina

wortel_1.5x.png
radijs_1.5x.png
bottom of page