top of page

Une commune propre

Œuvrer pour plus de propreté, c’est améliorer le cadre de vie des Jettoises et des Jettois et donner l’envie d’investir l’espace public. C’est l’affaire de toutes et tous. Tous les ans, la quantité de déchets récoltés par les travailleurs communaux augmente : contenu des poubelles publiques, dépôts clandestins, mégots, etc. La tendance doit s’inverser. Les Jettois ont le droit de vivre dans un cadre propre et sain.

 

  • Création d’un “Recypark” et d’une ressourcerie pour faciliter la collecte et le recyclage. C’est l’occasion d’opérer un changement de mentalité.

  • Soutenir les initiatives de recyclage, de compostage, et de réparation comme les repair-cafés, les ateliers vélos et autres, car les déchets peuvent être une ressource.

  • Intensifier et renforcer les contrôles et les sanctions en collaboration avec Bruxelles-Propreté. 

  • Créer un réseau de volontaires « embellissement » pour sensibiliser les quartiers. Encourager les habitants et comités de quartier à participer et créer une “charte propreté”.  

Retour à la page principale

Werk maken van een propere gemeente

 

Werken aan netheid verhoogt de levenskwaliteit van de Jettenaren en geeft hen zin ook zelf zorg te dragen voor de openbare ruimte. Netheid is een zaak van ons allen.

De hoeveelheid afval opgeruimd door onze netheidsdiensten verhoogt elk jaar: zwerfafval, sluikstort, sigarettenpeuken... Wij willen deze tendens omkeren. Zo weinig mogelijk afvalproductie en propere straten. Jettenaren hebben het recht te leven in een propere en aangename leefomgeving.

 

  • De komst van een containerpark en hergebruikcentrum in Jette, gebruiken we als een hefboom om de mentaliteit radicaal te wijzigen in de richting van minder afval en meer netheid, in samenwerking met scholen, verenigingen, handelaars, brugfiguren;

  • Afval is een grondstof. We ondersteunen initiatieven die werk maken van recyclage, composteren en reparatie, zoals repaircafé’s, fietsherstelateliers en initiatieven die zich inschrijven in up-cycling;

  • We maken werk van intensievere controles en meer sancties in samenwerking met Net-Brussel;

  • Oprichting en ondersteuning van een netwerk van ‘Mooimakers’, geëngageerde vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken en een positieve invloed hebben. Samen met wijkcomités kijken we eveneens hoe we elkaar kunnen steunen in de doelstelling voor een propere gemeente;

Terug naar de hoofdpagina

wortel_1.5x.png
radijs_1.5x.png
bottom of page