Bernard Van Nuffel

   

Premier échevin de:

 • Patrimoine, énergie et climat (lié au patrimoine)
 • Charroi
 • Aménagement urbain
 • Plantations, serres et parcs communaux
 • Politique de l’eau (égouts, maillage bleu, …)

Eerste schepen van:

 • Patrimonium, energie en klimaat (gebonden aan patrimonium)
 • Voertuigenpark
 • Stadsaanleg
 • Beplantingen, serres en gemeentelijke parken
 • Waterbeleid (rioleringen, blauw netwerk…)
 • Permanentie: Op afspraak in zijn kabinet, Wemmelsesteenweg 100 (verdieping 1A).

 

 

Contact: bvannuffel@jette.irisnet.be - 02.423.12.08 - facebook: Bernard Van Nuffel